Mise projektu WPtip.cz je poskytovat začátečníkům v redakčním systému WordPress jak informace do startu, tak i pokročilé tipy a české návody pro budování úspěšného webu.