Zapnutí PHP Opcache

Tak jak se webové aplikace s čím dál více běžícími procesy stávají víc a víc komplikovanější, vzniká potřeba cachovat i samotné PHP. Naštěstí je implementace Opcache poměrně jednoduchá. Tento návod na zapnutí Opcache pro PHP7.X je otestován na distribuci Debian 9. Pokud máte zájem, na webu php.net si můžete přečíst

zobrazit