Zapnutí PHP Opcache

Tak jak se webové aplikace s čím dál více běžícími procesy stávají víc a víc komplikovanější, vzniká potřeba cachovat i samotné PHP. Naštěstí je implementace Opcache poměrně jednoduchá. Tento návod na zapnutí Opcache pro PHP7.0 je otestován na distribuci Debian 9.

Pokud máte zájem, na webu php.net si můžete přečíst přehled parametrů Opcache.

Editace parametrů Opcache v souboru php.ini

Otevřete konfigurační soubor php.ini, který je umístěn ve složce /etc/php/php7.0/ a změňte v něm následující řádky. Stačí smazat středník na začátku řádky a změnit hodnotu.

opcache.enable=1
opcache.memory_consumption=128
opcache.max_accelerated_files=4000
opcache_revalidate_freq = 240

Povolení modu Opcache

Pro povolení modu Opcache zadejte do terminálu jako root následující řádek a dalším příkazem restartujte webový server Apache2.

phpenmod opcache
service apache2 restart

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *